Osmanlı Sadrazamları / Osmanlı Edebiyat Tarih Kültür Arastırmaları 3

Osmanlı Sadrazamları / Osmanlı Edebiyat Tarih Kültür Arastırmaları 3

Bu üründen 1 adet satılmıştır.

Kategori
Yakın Tarih
Yayınevi
Kitabevi
Dil
Türkçe
Boyut
22x28,50
ISBN
9786055397944
Stok
3
Sayfa Sayısı
367
Yazar
Prof. Dr. Mehmet Arslan


Prof. Dr. Mehmet ARSLAN tarafından hazırlanan “Osmanlı Sadrazamları -Hadîkatü’l-Vüzerâ ve Zeylleri-” Adlı elinizdeki bu kitap, Osmanlı döneminde sadrazamlar konusunda yazılmış ilk eser olan Osmân-zâde Tâ’ib’in “Hadîkatü’l-Vüzerâ” adlı eseriyle bu esere daha sonra yapılan beş zeylin (1. Dilâver Ağa-zâde Ömer Vahîd Efendi’nin “İcmâl-i Menâkıb-ı Vüzerâ-yı İzâm” adlı zeyli, 2. Şehrî-zâde Mehmed Sa’îd’in “Gül-i Zîbâ” adlı zeyli 3. Ahmed Câvid Efendi’nin “Verd-i Mutarrâ” adlı zeyli 4. Abdülfettâh Şefkat-i Bağdâdî’nin zeyli 5. Ahmed Rif’at’ın “Verdü’l-Hadâ’ik” adlı zeyli) yani toplam altı eserin transkripsiyonlu metinlerini ihtiva etmektedir. Bu eserde her metnin sonunda ayrıntılı bir indeks de yer almaktadır. Bu kitapta Osmanlı dönemindeki 215 sadrazamdan 178 sadrazamın isimleri, milliyetleri, tayinleri, azilleri, görev süreleri; sadrazamlıktan önce ve sonra bulundukları görevler, kişilikleri, dönemlerindeki hizmetleri vb. konularda geniş bilgi verilmektedir.