Üyelik İşlemleri
Şifremi Unuttum
Sepetim
% 25İndirim

Da'i'r-Reşad Li-Sebili'l-İttihad

BUHARA YAYINLARI Stokta Var Stokta Yok
Yazar: Ebul-Hüdâ Muhammed Es-Seyyâdî
110,00 TL
82,50 TL
Kredi kartına 0 taksit imkanı
Ehl-i Sünnet itikadının yılmaz müdâfiî, Cennetmekân Sultan Abdülhamîd Han'ın yakın dostu, Ebü'l-Hüdâ Muhammed es-Sayyâdi Efendi, hem Arapça hem de Türkçe yayınlanan Dâ'i'r-Reşâd Li-Sebîli'l-İttihâd Ve'l-İnkıyâd İsimli bu eserinde ve aynı dönemde yabancıların teşvikiyle Suriye ve bir kısım Arap ülkelerinde Osmanlı Devleti aleyhine yayınlanan ilanlarla ilgili olarak Tercüman-ı Hakikat Gazetesinde yayınlanan makalesinde, Osmanlı Devletini parçalamak için uğraşan gerek yabancı hırslara teslim olmuş yerli işbirlikçiler ve gerekse yerli işbirlikçileri teslim almış Avrupa Devletlerinin Osmanlı teba'ası arasında yaymağa çalıştıkları fitne ve fesada karşı Müslümanları uyanık ve birlik olmaya davet ederek, sonraki yıllarda pişman olmamaları için Osmanlı'nın büyük silsilesinin dürr-i yektâsı, temiz saltanat sülâlesinin zât-ı bî-hemtâsı, hilâfet serîrinde nehy ü emir mâliki, güzellikler sahibi, ve pek çok güzel menkıbelerin mâliki, takî, nakî, sâlih, mücâhid, tasarruf meydanında sabırlı, rızâ ile mevsûf, samed ve tek olan Allah'ın kuvvetine dayanarak bütün hadiseleri rızâ ve tevekkülle göğüsleyen, Hazret-i Nebeviyye'nin Halîfesi, bütün ahidlere sâdık ve isnatları metânetle karşılayan Emîrü'l-Mü'minin Mevlânâ El-Gazî Es-Sultan Abdülmecîd Oğlu Gazî Es-Sultan Abdülhamîd Han gibi yüce bir Halîfe etrafında birleştirmeye çalışması yönünde gösterdiği gayretin ne kadar doğru olduğu hususu ne yazık ki döneminde anlaşılamamıştır.
Bu eser, Müslüman Toplulukların bulundukları coğrafyadaki karışıklık ve kargaşanın sebebinin, gerek yabancı hırslara teslim olmuş yerli işbirlikçiler ve gerekse yerli işbirlikçileri teslim almış yabancı mihraklar olduğunu gösteren tarihi bir belge olması açısından çok önemli olup, yakın tarih araştırmacılarına büyük yararı olacaktır.
Ağırlık (Kg)
0.16
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.