Jurnallerin Tahkik Raporları (1891 – 1893)

Jurnallerin Tahkik Raporları  (1891 – 1893)

Bu üründen 189 adet satılmıştır.

Kategori
Kaynak Eserler
Yayınevi
Hamidiye Kitaplığı
Dil
Türkçe
Boyut
21x27 cm
ISBN
978-9944-905-09-7
Stok
40
Sayfa Sayısı
565
Yazarlar
Dr. Raşit Gündoğdu Kemal Erkan Ahmet Temiz


Yayına hazırladığımız bu eser, 1891-1893 yılları arasında pâdişâha verilen jurnallerin, yani istihbârât bilgilerinin tahkîk raporlarından oluşmaktadır. Mâbeyncilerden Lütfî Ağa'nın idâresi altında, saraya bağlı istihbârât tahkîk elemanı olarak çalışan Kırımîzâde Mehmed Neş'et Efendi tarafından düzenlenen bu raporlar pek çok farklı mevzuları ihtivâ etmektedir. Eserde, misyonerlik, Ermeni meselesi, devlet adamlarının faaliyetleri, İstanbul dışındaki halk ve organize grupların hareketleri, eğitim, sağlık, hânedân mensupları ve gizli teşekküllerin faaliyetleri gibi hemen her mesele hakkında rapor mevcuttur. Sultan İkinci Abdülhamîd devrine ve bilhassa ihtivâ ettiği yıllara ışık tutan bu eserin bugüne kadar hiç yayınlanmamış bir çalışma olması, kıymetini daha da arttırmaktadır.