Telhisu'l-Miftah

Telhisu'l-Miftah

Bu üründen 25963 adet satılmıştır.

Kategori
Arapça Eserler
Yayınevi
Fazilet Neşriyat
Dil
Arapça
Boyut
ISBN
9789759018726
Stok
468
Sayfa Sayısı
168
Yazar
İmam Celaleddin Kazvînî


Telhîs, Yûsuf es-Sekkâkî’nin Miftâhu’l-Ulûm adlı eserinin belâgata dâir üçüncü kısmının İmam Celaleddin Kazvînî Habîb-i Dımışkî tarafından yapılan muhtasarıdır. Belagat ilmine dâir yazılmış en mühim eserlerden olan Telhîs, bir mukaddime ile üç bâb ve bir hâtimeden müteşekkildir. Arapçanın incelikleri ve esrarını bildiren belagat ilmine dâir yazılan kitapların en makbullerinden biridir. Sa’düddin Teftazânî Hazretleri, Telhîs üzerine önce Mutavvel’i yazdı. Sonra onu Muhtasaru’l-Maânî adı ile kısalttı.