MOLLA CAMİ (ARAPÇA)

MOLLA CAMİ (ARAPÇA)

Bu üründen 12477 adet satılmıştır.

Kategori
Nahiv
Yayınevi
Fazilet Neşriyat
Dil
Arapça
Boyut
ISBN
978 9944 251 31 0
Stok
790
Sayfa Sayısı
435
Yazar
Abdurrahman Câmi


İbn-i Hâcib hazretlerinin İlm-i Nahv’e dâir yazdığı Kâfiye adlı eserin şerhidir. Şerhin ismi el-Fevâidü’z-Ziyâiyye’dir. Vefatından birkaç ay önce hayatta kalan tek oğlu Ziyâeddin Yûsuf için yazdığı ve 11 Ramazan 897 yılında tamamladığı bu kitap, şârihin lakabı olan Molla Câmî veya sadece Câmî adıyla da tanınmıştır. Şerh, Osmanlı medreseleriyle, İslâm âlemindeki diğer medreselerde eskiden ders kitabı olarak okutulduğu gibi günümüzde de kadîm usûle göre Arapça öğreten yerlerde bu gelenek sürdürülmektedir. Bu eser üzerine şerh ve hâşiyeler yazılmıştır. Lisânı Arapça’dır.