Merahu’l-Me’âlî Fî Şerhi’l-Emâlî (Emâlî Şerhi)

Merahu’l-Me’âlî Fî Şerhi’l-Emâlî (Emâlî Şerhi)

Bu üründen 407 adet satılmıştır.

Kategori
Kelam-Akâid
Yayınevi
Nadir Eserler Kitaplığı
Dil
Türkçe
Boyut
20 x 28 x 2,70 cm
ISBN
Stok
37
Sayfa Sayısı
304
Yazar
Ahmed Âsım Efendi


Mütercim Âsim Efendi'nin (ö. 1235/ 1819) Sultan Ücüncü Selim'e ithaf ettiği Merahuî-Meâlî, Kasîde-i Emâlî'nin en cok rağbet gören şerhlerindendir. Bu eserde, kelâm ve akâid ilmine dair geniş bir mukaddimeden sonra her beytin şerhi ve kavâid tahlilleri yapılmış, kelime manâları verilmiştir. Hâmişinde ise Nuh b. Mustafâ'nın El-Milel ve'n-Nihal kitabının tercümesi vardır. Bu eserde, Merahu'l-Meâlî Fî Serhi'l- Emâlî'nin tıpkıbasımı ile eser ve müellif hakkında malumatın yer aldığı bir giriş yer almaktadır. Ayrıca bu çalışmaya ek olarak Şeyhülislâm Hoca Sa'deddin Efendi'nin manzum Emâlî Tercümesi olan Kasîde-i Lâmiyye ile MahzenüT-Ulûm kitabından Emâlî'nin tercümesinin tıpkıbasımı ilâve edilmiştir.