Usûl-i Hadis (Tıbkıbasım)

Usûl-i Hadis (Tıbkıbasım)

Bu üründen 658 adet satılmıştır.

Kategori
Hadis
Yayınevi
Fazilet Neşriyat
Dil
Osmanlıca
Boyut
13,5 X 22 cm
ISBN
Stok
1000
Sayfa Sayısı
144
Yazar
Mahmud Esad b. Emin Seydişehri


Mahmud Es’ad Seydişehrî’nin (rah.) Usûl-i Hadîs'in kavâid-i asliyesini cem ettiği bu muhtasar eserde, usûl-i hadîsin tarifi ve kısımları, nakil ve râviler hakkındaki mevzûlar ve usûl-i hadîs ile alâkalı hususları muhtasar olarak açıklanmaktadır.
Eser, Ahmed Cevdet Paşa tarafından da takdîre şâyân görülmüş, bu sahada okutulan ders kitapları arasında yerini almıştır. Başına, Usûl-i Hadîs'in tıpkıbasımı ile eser ve müellif hakkında malumatın yer aldığı bir giriş konulmuştur.