Teshîlü’l-Ferâiz

Teshîlü’l-Ferâiz

Bu üründen 1208 adet satılmıştır.

Kategori
Hukuk
Yayınevi
Nadir Eserler Kitaplığı
Dil
Osmanlıca
Boyut
14 x 22 x 3 cm
ISBN
Stok
910
Sayfa Sayısı
144
Yazar
Haydar Efendi


Mahkeme-i Temyiz azasından ve Mekteb-i Hukuk ve Mekteb-i Mülkiye muallimlerinden Hoca Emin Efendizâde Ali Haydar Efendi ferâiz ilmini bir mukaddime, on beş bâb ve bir hatime ile hulâsa etmiştir. Evvelâ ferâize âit ıstılâhlar beyân edilmiş, ölen kimsenin geride bıraktığı malların vasıfları, verâsetin sebepleri, mânileri, bu malların kime ve nasıl taksim edileceği açıklanmıştır. Bu eser, TeshîlüT-Ferâiz'in tıpkıbasımı ile eser ve müellif hakkında malumatın yer aldığı bir giriş ile okuyucuya sunulmuştur.