Sultan Abdülhamid'e Arzlar (Ma'ruzat)

Sultan Abdülhamid'e Arzlar (Ma'ruzat)

Bu üründen 71 adet satılmıştır.

Kategori
Tarih
Yayınevi
BKY (Babıali Kültür Yayıncılığı)
Dil
Türkçe
Boyut
13,5x21 cm
ISBN
978-9944-118-95-8
Stok
19
Sayfa Sayısı
292
Yazar
Ahmed Cevdet Paşa


Ahmed Cevdet Paşa'nın, II. Abdülhamid'in emriyle kaleme aldığı bu eser, aynı zamanda son asır Türk Tarihi'nin önemli kaynaklarından biri olma özelliğini de taşımaktadır.
1839-1876 yıllan ara¬sındaki tarihî ve siyâsî hâdiselerin hulâsasının yazıl¬masını isteyen II. Abdülhamid'e sunulması dolayısıyla Sultan Abdülhamid’e Arzlar “Ma'rûzât” ismini alan eser cüzdanlar halinde bulunmaktadır. Tamamı beş cüzdandan oluşan “Ma'rûzât” Yıldız evrakı arasında ele geçmiştir fakat birinci cüzdan kaybolmuştur. Bir zamanlar kaybolduğu sanılan, hiç ya¬yınlanmayan ve Ahmed Cevdet Paşa'nın asıl yazmak iste¬diği devir olan beşinci cüzdan ise bu elinizdeki kitapta yer almaktadır.
Sultan Abdülhamid’e Arzlar, yakın tarihimize önemli ölçüde ışık tutacak bir eserdir.