Şerhu'l-Kavâidi'l-Külliye min Dürerül-Hükkâm Şerhu Mecelleti'l-Ahkâm

Şerhu'l-Kavâidi'l-Külliye min Dürerül-Hükkâm Şerhu Mecelleti'l-Ahkâm

Bu üründen 82 adet satılmıştır.

Kategori
Hukuk
Yayınevi
Fazilet Neşriyat
Dil
Osmanlıca
Boyut
16X23 cm
ISBN
Stok
879
Sayfa Sayısı
232
Yazar
Hoca Emin Efendizâde Ali Haydar Efendi


Hoca Emin Efendizâde Ali Haydar Efendi'nin, Kavâid-i Külliye'nin tam bir şerhi olan bu eserinde, bütün maddeler izah edilmiş ve muhtevasındaki şer'i hükümlerin alındığı fıkıh kitapları, fetva mecmuaları ve risaleler belirtilmiştir. Böylece bu şerh, Kavâid-i Külliye ile alakalı hükümler ihtiva eden bir fıkıh kitabı mahiyetini kazanmıştır. Eser bu haliyle sadece İslam hukukçuları için değil aynı zamanda bütün hukukçular için mühim bir müracaat kitabıdır. Bu eser, Dürerü'l-Hükkam Şerhu Mecelleti'l-Ahkâm'ın ilk kısmı olan Kavâid-i Külliye'nin tıpkıbasımı ile eser ve müellif hakkında malumatın yer aldığı bir giriş ile okuyucuya takdim edilmiştir.