Şerhu'l-Kavâidi'l-Külliye min Dürerül-Hükkâm Şerhu Mecelleti'l-Ahkâm

Şerhu'l-Kavâidi'l-Külliye min Dürerül-Hükkâm Şerhu Mecelleti'l-Ahkâm

Bu üründen 132 adet satılmıştır.

Kategori
Hukuk
Yayınevi
Fazilet Neşriyat
Dil
Osmanlıca
Boyut
16X23 cm
ISBN
Stok
1000
Sayfa Sayısı
232
Yazar
Hoca Emin Efendizâde Ali Haydar Efendi


Hoca Emin Efendizâde Ali Haydar Efendi’nin, Kavâid-i Külliyye'nin tam bir şerhi olan bu eserinde, bütün maddeler îzah edilmiş ve muhtevâsındaki şer'î hükümlerin alındığı fıkıh kitapları, fetva mecmûaları ve risâleler belirtilmiştir. Böylece bu şerh, Kavâid-i Külliyye ile alakalı hükümler ihtiva eden bir fıkıh kitabı mahiyetini kazanmıştır. Eser bu haliyle sadece İslam hukukçuları için değil aynı zamanda bütün hukukçular için mühim bir müracaat kitabıdır. Bu eser, Dürerü'l-Hükkâm Şerhu Mecelleti'l-Ahkâm'ın ilk kısmı olan Kavâid-i Külliyye'nin tıpkıbasımı ile eser ve müellif hakkında malumatın yer aldığı bir giriş ile okuyucuya takdim edilmiştir.