Şerhu'l-Emali (Ciltli)

Şerhu'l-Emali (Ciltli)

Bu üründen 361 adet satılmıştır.

Kategori
Ders Kitapları
Yayınevi
Fazilet Neşriyat
Dil
Arapça
Boyut
A4
ISBN
Stok
1000
Sayfa Sayısı
48
Yazar
Nureddin Ebu'l-Hasan Aliyyü'l-Kâri El-Heravi


Ali b. Osman el-Ûşî Hazretlerinin akâide dâir nazım hâlinde yazmış olduğu Emâlî kasîdesine Aliyyü'l-Kârî Hazretleri tarafından yapılan en meşhur şerhtir. Bu şerhte metinlerin tek tek kelime manaları üzerinde durulmuş ve umumi olarak ihtivâ ettiği manalar îzah edilmiştir. Metinde ifâde edilen akâid kâidelerinin delilleri bir bir kaydedilmiş, fırak-ı dâlle ve inkarda ısrar edenlere gereken cevaplar verilmiştir.