Nuru'l-İzah

Nuru'l-İzah

Bu üründen 42302 adet satılmıştır.

Kategori
Fıkıh ve Usûl-i Fıkıh
Yayınevi
Fazilet Neşriyat
Dil
Arapça
Boyut
ISBN
978-9944-251-06-8
Stok
431
Sayfa Sayısı
256
Yazar
İmam Hasan Şürunbülalî


Tam ismi Nûru'l-Îzâh ve Necâtü'l-Ervâh olan bu eser Hasan bin Ammâr eş-Şürunbülâlî (rah.) tarafından Hanefî fıkhının ibâdetler (namaz ve oruç) kısmına dâir hazırlanmış bir eserdir. Hacmi küçük olmasına rağmen çok faydalı ve kıymetli bir eserdir. Müellif, ibâresi çok kolay olan bu eseri mübtedîler için hazırlamıştır. Müellifin yazdığı hac ve zekat kısmı da kitabın sonuna ilâve edilmiştir. Şerhi, Merâkı'l-Felâh’tır. İmdâdü'l-Fettâh da Merâkı'l-Felâh'ın şerhidir. Tahtavî de Merâkı'l-Felâh'ın hâşiyesidir. Mehmed Zihni Efendi, Nîmet-i İslâm’ı, Merâkı'l-Felâh'ı esas alarak yazmıştır, Merâkı'l-Felâh'ın tercümesi gibidir.