Nuru'l-İzah

Nuru'l-İzah

Bu üründen 41419 adet satılmıştır.

Kategori
Fıkıh ve Usûl-i Fıkıh
Yayınevi
Fazilet Neşriyat
Dil
Arapça
Boyut
ISBN
978-9944-251-06-8
Stok
1000
Sayfa Sayısı
256
Yazar
İmam Hasan Şürunbülalî


Tam ismi Nûru'l-îzâh ve Necâtü'l-Ervâh olan bu eser Hasan bin Ammâr eş-Şürunbülâlî (rah.) tarafından Hanefi fıkhının ibadetler (namaz ve oruç) kısmına dair hazırlanmış bir eserdir. Hacmi küçük olmasına rağmen çok faydalı ve kıymetli bir eserdir. Müellif ibaresi çok kolay olan bu eseri mübtedîler için hazırlamıştır. Müellifin yazdığı hac ve zekat kısmı da kitabın sonuna ilave edilmiştir. Şerhi, Merâkı'l-felâhtır. İmdâdü'l-fettâh da Merâkı'l-felâh'ın şerhidir. Tahtavî de Merâkı'l-felâh'ın haşiyesidir. Mehmed Zihni Efendi Nimet-i İslamı, Merâkı'l-felâh'ı esas alarak yazmıştır, Merâkı'l-felâh'ın tercümesi gibidir.