Münebbihât

Münebbihât

Bu üründen 7468 adet satılmıştır.

Kategori
Ahlak-Âdâb-Sohbet
Yayınevi
Fazilet Neşriyat
Dil
Arapça
Boyut
ISBN
978-9944-251-20-4
Stok
1000
Sayfa Sayısı
49
Yazar
İbn-i Hacer-i Askalânî


İbn-i Hacer el-Askalânî’nin tertip ettiği eserde Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) hadîs-i şerîfleri, Hulefâ-i Râşidîn, Ashâb-ı Kiram ve evliyânın sözleri bulunmaktadır. Daha çok nasîhat ve tenbih ihtiva eden sözleri bir araya getiren müellif bunları iki maddeli, üç maddeli, … on maddeli şeklinde tertip etmiştir. İki maddelilerin başında “İki haslet vardır ki hiçbir şey onlardan daha faziletli değildir…” hadîs-i şerîfi vardır.