DÜRERÜ'L-HUKKAM Fİ ŞERHİ GURERİ'L-AHKAM (CİLT-1)

DÜRERÜ'L-HUKKAM Fİ ŞERHİ GURERİ'L-AHKAM (CİLT-1)

Bu üründen 12632 adet satılmıştır.

Kategori
Fıkıh ve Usûl-i Fıkıh
Yayınevi
Fazilet Neşriyat
Dil
Arapça
Boyut
ISBN
978 975 9018 59 4
Stok
657
Sayfa Sayısı
425
Yazar
Molla Hüsrev


Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerinin Hocası ve devrinin en büyük âlimlerinden olan Molla Hüsrev Hazretleri tarafından telif edilen bu eser bütün Hanefî âlimleri tarafıdan me'haz olarak kabul edilmiş ve senelerce Osmanlı medreselerinde fıkıh dersi olarak okutula gelmşitir. Fıkhın ibâdât, muâmelât, münâkehât ve ukûbât mes'elelerine dâir yazılmış en geniş eserlerdendir. Hâmişinde, Şürünbülâli Hazretleri tarafından üzerine yazılan birde hâşiye mevcuttur. Lisânı Arapça’dır.