Abdülhamid Han'a Yapılan Suikastın Tahkikat Raporu

Abdülhamid Han'a Yapılan Suikastın Tahkikat Raporu

Bu üründen 742 adet satılmıştır.

Kategori
Araştırma - İnceleme
Yayınevi
Hamidiye Kitaplığı
Dil
Türkçe
Boyut
ISBN
Stok
0
Sayfa Sayısı
256
Yazarlar
Dr. Raşit Gündoğdu Sabit Bekçi


Sultan İkinci Abdülhamîd Han’ı 21 Temmuz 1905 Cuma günü Yıldız Câmii'ndeki "selâmlık resm-i âlisi"nden çıkacağı sırada öldürmek üzere bir saatli bomba patlatılmış ve infilak sesi Üsküdar, Kadıköy, Göztepe ve Erenköy havâlisinden bile işitilmiştir. Bomba Vakası'nda 26 kişi ölmüş ve 58 kişi de yaralanmıştır. Ayrıca 17 araba ve 20 at da parçalanmıştır. Bu hâdisenin teferruatlı bir şekilde araştırılması için kurulan husûsi bir komisyon en ince tafsilatına kadar bu vak‘ayı incelemiş ve hazırlanan tahkîkât raporu basılmış ve bir nüshası da Sultan İkinci Abdülhamîd Han’a takdim edilmiştir. Ermeni Meselesi’nin netîcelerinden birisi olan suikast hadîsesi hakkında epeyce sözler söylendi. Bu mesele hakkında tamamen vesîka muhtevasında olan bu çalışmanın, suikast ve bunu yapanlar ile alakalı pek çok karanlık hususları aydınlatacağı ve son noktayı koyacağı kanaatindeyiz.